Onze ijverige penningmeester/ledenadministrateur vindt het ná meer dan 10 jaar welletjes, om hem moverende ( ook zeker begrijpelijke redenen),...