geldkistOnze ijverige penningmeester/ledenadministrateur vindt het ná meer dan 10 jaar welletjes, om hem moverende ( ook zeker begrijpelijke redenen), het bijltje ná de volgende jaarvergadering er bij neer te leggen. Dit was begin dit jaar al aangekondigd.

Dit betekent nogal wat, temeer daar Ton in de loop der jaren heel wat taken op zijn bordje had gekregen. Het bestuur is al een tijdje bezig tot een betere verdeling van taken te komen; dat komt nu echter in ander perspectief te staan.
Wij proberen nu nog meer het penningmeesterschap te “strippen” van al die andere taken. Een mogelijkheid is om de functie van penningmeester en de leden administratie te splitsen.

Bij deze doet het bestuur dan ook een dringend beroep op jullie allen om met suggesties te komen om het penningmeesterschap ná februari 2015 in te vullen.
Het liefst natuurlijk aanmelding!
Gelukkig hebben wij nu nog voldoende tijd om in te werken.

Het penningmeesterschap/ledenadministratie TRR is in concreto een belangrijk onderdeel van het kloppend hart van de vereniging; deze functie levert zeker toegevoegde waarde voor de persoon zelve, bijv. middels de vele interessante contacten, zowel binnen als buiten de vereniging.
Indien gewenst is het bestuur uiteraard bereid geïnteresseerden nader te informeren.

6,994 totaal aantal vertoningen, 5 aantal vertoningen vandaag